چشم انداز‌ها ماموریت‌ها و اهداف

چشم انداز

رسیدن به رتبه اول در شرکت‌های فعال در زمینه تحقیق و ارزیابی مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و انرژی.

راهبردها و ماموریت‌ها

  • رعایت استانداردهای بین‌المللی
  • بهبو فرآیندهای ایمنی و کیفیت کارفرما
  • حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی
  • ارتقاء دانش و مهارت کارکنان
  • فعالیت‌های گروهی
  • پذیرش مسئولیت
  • یادگیری و پیشرفت
  • احترام به سرمایه انسانی

اهداف و برنامه‌های فعالیت‌های آتی

تدوین برنامه استراتژیک 5 سال آتی

بازبینی مداوم استراتژی‌های عملیاتی با هدف کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری

ارتقای علمی پرسنل و تیم‌های کارشناسی به منظور به روز رسانی روش‌ها و دستورالعمل‌های عملیاتی

انجام آموزش‌های تخصصی به منظور ارتقاء سطح علمی و کیفی پرسنل