دانلودها

Frank Jahn, Mark Cook and Mark Graham (Eds.) – Hydrocarbon Exploration & Production-Elsevier (2008)_removed

Johannes Fink – Petroleum Engineer’s Guide to Oil Field Chemicals and Fluids 2011

منابع آزمون دپارتمان مهندسی

برای دانلود منابع با توجه به نام کتاب کافیست روی گزینه دانلود کلیک نموده و سپس از بالای صفحه گزینه پرینتر را انتخاب نمایید و فایل را با فرمت پی دی اف ذخیره کنید.

International Standard-9001-2015

IKCO_ISO9001_2015_Guide

متن استاندارد سیستم مدیریت کیفیت
ISO 9001:2015

نیازمندي هاي سیستمهاي
مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015

منابع آزمون دپارتمان ISO

برای دانلود منابع با توجه به نام کتاب کافیست روی گزینه دانلود کلیک نموده و سپس از بالای صفحه گزینه پرینتر را انتخاب نمایید و فایل را با فرمت پی دی اف ذخیره کنید.