حوزه فعالیت

از آغاز شروع کار صنعت نفت تا به امروز، اهداف این صنعت دستخوش تغییر شده است. تا دو دهه اخیر، تکیه صنعت نفت و گاز بر کشف مخازن جدید و حفاری چاه‌ها استوار بود. اما در دو دهه گذشته تکیه این صنعت بر این اصل قرار گرفت که چگونه از مخازن و چاه های موجودبه شکل بهینه استفاده شود.

در این میان اهداف به گونه ای جهت‌گیری شد که علاوه بر بهبود برداشت نفت از مخازن، این کار با هزینه و زمان کمتری صورت گیرد. بنابراین رویکرد شرکت‌های فعال ر زمینه صنعت نفت و گاز نیز بر اساس همین اصل تعیین شد. رویکردی که از علم شیمی مواد استفاده میکند تا در نهایت میزان نفت برداشتی از مخازن بیشتر شود.
شرکت طراحی و توسعه مواد پیشرفته اوکسین یک شرکت پیمانکاری و خمات مهندسی می‌باشد که در زمینه تحقیق و توسعه مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و انرژی‌های پاک فعال است.

از آنجا که فعالیت در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا امری نیست که به طور اتفاقی حاصل گردد، در حال حاضر این شرکت با ددر اختیار داشتن نیروی انسانی جوان و متعهد و با هددف ارتقاء سطح دانش و خدمات تخصصی در زمینه مواد شیمیایی مورد نیاز در صنایع نفت و گاز و شناخت نیازها و تقاضای جهانی به مواد شیمیایی پیشرفته ر این صنایع در حال فعالیت می‌باشد.