شرکت اوکسین اوتانا

از آغاز شروع کار صنعت نفت تا به امروز اهداف این صنعت دستخوش تغییر شده است. تا دو دهه اخیر، تکیه صنعت نفت بر کشف مخازن جدید و حفاری چاه ها استوار بود. اما در دو دهه گذشته تکیه این صنعت بر این اصل قرار گرفت که چگونه از مخازن و چاه های موجود به شکل بهینه استفاده شود. شرکت اوکسین اوتانا...
حوزه فعالیت های شرکت

بیشتر بخوانید...

چشم انداز،ماموریت و اهداف

بیشتر بخوانید...

برنامه های آتی

بیشتر بخوانید...

بهترین راه برای پیش بینی آینده، ساختن آن است.