چشم انداز,ماموریت ها و اهداف

چشم انداز,ماموریت ها و اهداف

اوکسین اوتانا  با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص،  متعهد و با انگیزه با هدف ارتقاء سطح دانش و خدمات تخصصی در زمینه مواد شیمیایی مورد نیاز در صنایع نفت و گاز و انرژی و شناخت نیازها و تقاضای جهانی به مواد شیمیایی پیشرفته در این صنایع به منظور برطرف نمودن نیاز های مشتریان اقدام به فعالیت های گسترده در زمینه های زیر نموده است:

چشم انداز

 • رسیدن به رتبه اول در شرکت‌های فعال در زمینه تحقیق وارزیابی مواد شیمایی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و انرژی

اهداف,فعالیت ها و برنامه های آتی

 • تدوین برنامه استراتژیک ۵ سال آتی
 • بازبینی مداوم استراتژیهای عملیاتی با هدف کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری
 • ارتقای علمی پرسنل و تیم های کارشناسی به منظوربه‌روزرسانی روش‌ها و دستورالعمل‌های عملیاتی
 • انجام آموزش های تخصصی به منظور ارتقاء سطح علمی و کیفی پرسنل

راهبردها و ماموریت ها

 • رعایت استانداردهای بین المللی
 • بهبود فرآیندهای ایمنی و کیفیت کارفرما
 • حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی
 • ارتقا دانش و مهارت کارکنان
 • فعالیت های گروهی
 • پذیرش مسئولیت
 • یادگیری و پیشرفت
 • احترام به سرمایه انسانی