درباره ما

درباره ما

از آغاز شروع کار صنعت نفت تا به امروز اهداف این صنعت دستخوش تغییر شده است. تا دو دهه اخیر، تکیه صنعت نفت و گاز بر کشف مخازن جدید و حفاری چاه‌ها استوار بود. اما در دو دهه گذشته تکیه این صنعت بر این اصل قرار گرفت که چگونه از مخازن و چاه‌های موجود به شکل بهینه استفاده شود.

در این میان اهداف به گونه ای جهت گیری شد که علاوه بر بهبود برداشت نفت از مخازن، این کار با هزینه و زمان کمتری صورت گیرد. بنابراین رویکرد شرکت های فعال در زمینه صنعت نفت و گاز نیز براساس همین اصل تعیین شد. رویکردی که از علم شیمی مواد استفاده می‌کند تا در نهایت میزان نفت برداشتی از مخازن بیشتر شود.

شرکت طراحی و توسعه مواد پیشرفته اوکسین یک شرکت پیمانکاری و خدمات مهندسی می باشد که در زمینه تحقیق و توسعه مواد شیمایی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و انرژی های پاک فعال است.

از آنجا که فعالیت در چهارچوب استاندارهای حاکم در دنیا امری نیست که به طور اتفاقی حاصل گردد، در حال حاضر این شرکت با در اختیار داشتن نیروی انسانی جوان و متعهد و با هدف ارتقاء سطح دانش و خدمات تخصصی در زمینه مواد شیمیایی مورد نیاز در صنایع نفت و گاز و شناخت نیازها و تقاضای جهانی به مواد شیمیایی پیشرفته در این صنایع در حال فعالیت می باشد.

آینده پژوهی، متعهد به نوآوری و ارتقاء مداوم بهره وری در حیطه کاری خود باشیم.

راهبردها و ماموریت ها

  • ارتقا دانش و مهارت کارکنان
  • فعالیت های گروهی
  • بهبود فرآیندهای ایمنی و کیفیت کارفرما
  • پذیرش مسئولیت
  • رعایت استانداردهای بین المللی
  • اخلاق حرفه ای
  • یادگیری و پیشرفت
  • احترام به سرمایه انسانی
  • رشد و پویایی

حوزه فعالیت شرکت اوکسین اوتانا

شرکت طراحی و توسعه مواد پیشرفته اوکسین اوتانا یک شرکت پیمانکاری و خدمات مهندسی  فعال در زمینه تحقیق و ارزیابی مواد شیمایی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و انرژی می باشد که در حال حاضر با در اختیار داشتن نیروی انسانی جوان و متخصص،  پاسخگوی نیاز صنعت در این زمینه است.

ما دراین شرکت با تکیه بر مطالعه و تحقیق و بهره مندی از فارغ التحصیلان با استعداد و کوشا، و با تمرکز بر آینده پژوهی، متعهد به نوآوری و ارتقاء مداوم بهره وری در حیطه کاری خود هستیم. ​